villkor & regler

Tävla och vinn en vistelse på Tree Hotel!

Du förtjänar en äventyrlig vistelse uppe bland trädtopparna!
Var med och tävla om ett presentkort på Tree Hotel till ett värde av 13 000 kronor. Tävlingen pågår 5 veckor (fr o m 6/2 2023 t o m 12/3 2023). För att delta i tävlingen måste du:

  1. Var minst 18 år gammal vid tävlingstillfället.
  2. Hitta din närmaste Parrots butik här
  3. Köp Parrots natursnacks för minst 59 kr i Sverige och spara ditt kvitto
  4. Fyll i dina kontaktuppgifter och ladda upp en bild på ditt kvitto på www.parrots.eu/sv_se/kampanj/
  5. Du är nu med i tävlingen. Lycka till!

Tävlingsvillkor

Läs igenom erbjudandet och villkor noggrant innan deltagande. Erbjudandet gäller endast under de villkor som anges här.

Kampanjen anordnas av Cloetta Sverige AB. För att delta i tävlingen krävs att den tävlande har fyllt 18 år vid tävlingstillfället. Vinsten i tävlingen är ett (1) presentkort hos Tree Hotel till ett värde av 13 000 kronor. Presentkortet är giltigt i 2 år under perioden 13/3 2023 – 12/3 2025. Presentkortet löses in vid bokning direkt på www.treehotel.se. På Tree Hotels hemsida finns även information och villkor för användningen av presentkortet och annan information om vistelsen avseende till exempel aktiviteter eller tillgänglighet. Resa till och från Tree Hotel och övriga kostnader som uppkommer till följd av nyttjandet av presentkortet ingår ej utan bekostas av vinnaren.

Erbjudandet kan inte lösas in eller bytas mot pengar eller någon annan form av vinst. Vinsten kan inte heller överlåtas till en annan person. Vinsten kan endast levereras inom Sveriges gränser.

Deltagande i tävlingen sker genom att den tävlande köper Parrots natursnacks i Sverige för minst 59 kronor och laddar upp sitt kvitto på Parrots hemsida. Kampanjen pågår mellan 6/2 2023 och 12/3 2023. Fullständigt bidrag måste vara Cloetta Sverige AB tillhanda inom utsatt datum. Vinnaren lottas slumpmässigt ut inom 7 dagar efter att kampanjen är avslutad. Vinnaren kommer att bli kontaktad via telefon eller mail enligt angivna kontaktuppgifter. Om utsedd vinnare inte svarar inom 14 dagar efter att ha blivit kontaktad av Cloetta Sverige AB kommer rätten till vinsten att förfalla och en ny vinnare att utlottas inom 7 dagar från det att vinsten förföll. För det fall den sekundära vinnaren inte heller återkommer inom utsatt tid förfaller rätten till vinsten helt. Vinnaren ansvarar för att betala eventuell vinstskatt.

Cloetta Sverige AB reserverar sig för eventuella skrivfel, att villkoren kan förändras utan förvarning, samt för tekniska komplikationer och felaktigheter eller förlorad funktionalitet där problemet ligger hos annan leverantör. För inlösen av presentkort och andra frågor avseende Tree Hotel hänvisar Cloetta Sverige AB till Tree Hotel.

Anställda på Cloetta Sverige AB eller deras anhöriga får ej delta i tävlingen.

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår Privacy Policy.

Rulla till toppen