villkor & regler

Tävla och vinn en vistelse på Tree Hotel!

Du förtjänar ett riktigt äventyr! Nu kan du tävla och vinna ett presentkort på Tree Hotel till ett värde av 12 000 kronor.

Tävla och vinn ett presentkort motsvarande en vistelse på Tree Hotel tillsammans med Parrots. Köp Parrots natursnack för minst 59 kronor och ladda upp ditt kvitto på www.parrots.eu/sv_se/sommarkampanj för att vara med i utlottningen. Tävlingen gäller från 2/5 2022 t.o.m. 5/6 2022. Lycka till!

Tävlingsvillkor

Läs igenom erbjudandet och villkor noggrant innan deltagande. Erbjudandet gäller endast under de villkor som anges här.

Kampanjen anordnas av Cloetta Sverige AB. Vinsten i tävlingen är ett (1) presentkort hos Tree Hotel till ett värde av 12 000 kronor. Presentkortet gäller under perioden 7/6 2022 – 6/6 2023. Presentkortet löses in vid bokning direkt på www.treehotel.se. På Tree Hotels hemsida finns även information och villkor för användningen av presentkortet och annan information om vistelsen avseende till exempel aktiviteter eller tillgänglighet. Resa till och från Tree Hotel och övriga kostnader som uppkommer till följd av nyttjandet av presentkortet ingår ej utan bekostas av vinnaren.

För att delta i tävlingen krävs att den tävlande har fyllt 18 år vid tävlingstillfället. Erbjudandet kan inte lösas in eller bytas mot pengar eller någon annan form av vinst. Vinsten kan inte heller överlåtas till en annan person. Vinsten kan endast levereras inom Sveriges gränser.

Deltagande i tävlingen sker genom att den tävlande köper Parrots natursnacks för minst 59 kronor och laddar upp sitt kvitto på Parrots hemsida. Vinnaren utses genom lottning bland de tävlande som uppfyllt villkoren. Kampanjen börjar den 2/5 2022 och pågår till och med den 5/6 2022. Fullständigt bidrag måste vara Cloetta Sverige AB tillhanda innan utsatt datum. Vinnaren lottas slumpmässigt ut inom 7 dagar efter att kampanjen är avslutad. Vinnaren kommer att bli kontaktad via telefon eller mail enligt angivna kontaktuppgifter. Om en vinnare inte svarar inom 14 dagar efter att ha blivit kontaktad av Cloetta Sverige AB kommer rätten till vinsten att förfalla och en ny vinnare att utlottas inom 7 dagar från det att vinsten förföll. Vinnarna ansvarar för att betala eventuell vinstskatt.

Cloetta Sverige AB reserverar sig för eventuella skrivfel, att villkoren kan förändras utan förvarning, samt för tekniska komplikationer och felaktigheter eller förlorad funktionalitet där problemet ligger hos annan leverantör. För inlösen av presentkort och andra frågor avseende Tree Hotel hänvisar Cloetta Sverige AB till Tree Hotel.

Anställda på Cloetta Sverige AB eller deras anhöriga får ej delta i tävlingen.

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår Privacy Policy.

Scroll to Top